Дистанційне змішане навчання інформатики у 5 класі

Змішане навчання означає поєднання традиційних методик викладання із сучасними засобами інформаційних технологій, які дозволяють продовжувати здобуття знань, вмінь та навичок дистанційно вдома, у подорожі, на канікулах, у будь-якому зручному місці та моменті часу. Розглянемо реалізацію такого способу проведення уроків інформатики у 5 класі за новими програмами в НВК «Школа-гімназія «Сихівська».


У дистанційному курсі інформатики для 5 класу на http://dystosvita.mdl2.com/ підготовлено різноманітні ресурси для проведення уроків із застосуванням сучасних технологій. Базова система Moodle використовується максимально продуктивно для вирішення задач, які стоять перед вчителем. У курсі пропонуються різноманітні навчальні ресурси (сторінки з презентаційними матеріалами та поясненнями, посилання на тексти підручників та програмні засоби забезпечення курсу), а також завдання системи дистанційного навчання (тести; завдання; інтерактивні та мультимедійні вправи SCORM; форуми). Таке різноманіття у наповненні курсу дозволяє ефективно висвітлити та підсилити ефективність викладання кожної з тем чинних програм з інформатики для 5 класу. Вчитель може комбінувати власні розробки, які традиційно застосовуються у класній роботі та пропоновані електронні ресурси. Кожен з цих елементів може використовуватись для опрацювання у класі, або як дистанційне завдання додому для усіх чи опрацювання учнями, які відчувають труднощі із засвоєнням матеріалу, були відсутні на уроці або мають бажання відпрацювати певні практичні навики.
Водночас, завдяки використанню потужної платформи дистанційного навчання Moodle, доступна детальна статистика роботи в курсі, яка допомагає оцінити не лише знання учнів, але й якість навчальних матеріалів курсу.
Технології дистанційної освіти для проведення занять дозволяють урізноманітнити уроки інформатики, надаючи учням досвід використання комп’ютерної техніки з навчальною метою, що допомагає формувати їх інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Доступність матеріалів та ресурсів у будь-який час та незалежно від місця перебування учасників навчального процесу є значною перевагою дистанційних форм освіти. Значне поширення технологій у сучасному світі надає широкі можливості, якими потрібно вміти користуватись. Для того, щоб бути освіченим громадянином комп’ютерно-інтенсивного світу та для того, щоб бути готовим до майбутньої кар’єри у 21 столітті, учень повинен мати чітке розуміння принципів та методів роботи з інформацією у різноманітних її формах. Дистанційні технології змішаного навчання інформатики, реалізовані у відповідному курсі для 5 класу, максимально використовують переваги традиційного та дистанційного навчання, зберігаючи існуючі педагогічні практики та залучаючи сучасні технології мережевої взаємодії.