Moodle, компетентності та очікувані результати навчання

Нові стандарти освіти, програми навчання і навіть планування окремих діяльностей сьогодні повинні відповідати компетентнісному підходу. Це означає, що мають бути визначені очікувані результати навчання, для досягнення яких вчитель створює відповідне навчальне середовище, використовуючи певні матеріали та ресурси. Дуже важливо, щоб такий підхід був не лише зафіксований у документах, але знайшов практичне втілення на заняттях. Для цього потрібно чітко артикулювати очікувані результати навчання і відстежувати їх досягнення.
З цією метою можна використовувати різні інструменти, про які піде мова у цьому дописі.

Прогрес завершення

Блок прогресу завершення курсу https://docs.moodle.org/33/en/Completion_Progress_block
працює лише тоді, коли у курсі увімкнене відстеження виконання діяльностей і дозволяє візуалізувати стан роботи із діяльностями курсу. Можна обрати всі або деякі діяльності, статус яких показано у звіті. Такий звіт доступний як для кожного слухача, так і у вигляді таблиці для викладача.

Фіксація виконання діяльності може відбуватись автоматично, на основі того, що діяльність відкрили, надіслали файл чи отримали за тест певний бал. Учень може позначати діяльність виконаною вручну.
Недоліком такого варіанту подання успішності є те, що не можна визначити очікувані результати навчання, фіксуються лише конкретно виконані діяльності, кожна індивідуально.
Результати відстеження прогресу можна комбінувати із можливостями стандартного модуля компетентностей Moodle, або використовувати як самостійну візуалізацію. Можна також визначити критерії завершення курсу (наприклад, отримання певного порогового балу за усі чи деякі контрольні тести, чи певного балу за курс загалом).

 

Стандартний модуль компетентностей

У системі підтримки електронного навчання Moodle, починаючи із версії 3.1, реалізовано модуль компетентностей, покликаний допомогти в реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі. Про нього докладніше можна прочитати у статті http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=109 (доступний режим гостя)
Ресурси та діяльності електронних курсів будуть чітко пов’язані з відповідними компетентностями та їх наборами. Це дозволить учасникам курсу бачити та відслідковувати свій прогрес в опануванні цих компетентностей з одного боку, а з іншого – усвідомлювати роль кожного із компонентів курсу в загальній картині навчання.

Зокрема, можливість роботи із компетентностями вмикається адміністратором у розділі Керування сайтом — Компетентності. Викладач курсу обирає бажані компетентності та призначає їх для діяльностей та ресурсів свого курсу. Учасники курсу можуть переглядати перелік доступних компетентностей, а також діяльностей, що сприяють їх досягненню. Для деяких компетентностей може бути необхідним завантаження додаткових підтверджень (наприклад, сертифікатів про досягнення). Викладач, отримавши таке підтвердження, визначає рівень опанування компетентності студента.

Ознайомитись із покроковим процесом роботи із компетентностями в системі дистанційного навчання Moodle: http://2017.moodlemoot.in.ua/mod/lesson/view.php?id=976 (доступний режим гостя)

Варто зауважити, що функціонал компетентностей ще не достатньо гнучкий та потребує доопрацювання. Так, якщо слухач курсу виконав вимоги до набуття компетентності раніше, аніж вона була визначена у курсі, то набуття компетентності може бути встановлене лише вручну викладачем. Також проблемою є оновлення балу за умовчанням. Так, якщо спочатку було встановлено певний бал за умовчанням і студент вже набув компетентності, то оновлення балу на рівні системи не вплине на раніше набуті компетентності, лише на нові. Це встановлює досить високі вимоги до попереднього налаштування усіх компетентностей на рівні сайту, а також їх співвіднесення із навчальними ресурсами та діяльностями курсу ще до його початку.
 
Тож розглянемо ще кілька інструментів, які можна використати для відстеження прогресу в опануванні компетентностей слухачами курсу. Їх недоліками є те, що визначені компетентності не пов’язані із конкретними діяльностями курсу, і немає автоматичного відстеження їх набуття.

 

Контрольний список (модуль checklist)

Модуль контрольного списку https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_checklist дає змогу сформувати перелік, наприклад, знань, вмінь та цінностей, що мають бути сформовані в результаті вивчення певної теми.

Зауважимо, що кожен пункт може містити гіперпосилання, наприклад на діяльність курсу, що пов’язана із цим пунктом.

 Для слухача курсу цей контрольний список виглядає так:

Кожен учасник курсу власноруч позначає опановані пункти, а викладач може переглядати загальну статистику відповідно до списків груп і брати до уваги при проведенні занять.

Недоліком такого способу відстеження прогресу досягнення очікуваних результатів навчання є те, що доступно лише два стани (досягнуто/не досягнуто), а також зв’язок кожного пункту з єдиним посиланням, наприклад на діяльності курсу.

 

Анкета (Questionnaire)

Модуль анкети https://docs.moodle.org/33/en/Questionnaire_module першочергово розроблено для проведення психологічних анкетувань, які дають змогу отримати результат відповідно до певних комбінацій відповідей учасника. Проте, цей функціонал добре підходить і для відстеження прогресу досягнення навчальних цілей.
Учень отримує можливість не просто позначити опанування певного поняття чи вміння, але й зазначити свій поточний рівень:

Після заповнення анкети учень може переглядати (та змінювати) свої власні відповіді, а також — переглядати загальну статистику своєї групи без індивідуальних відповідей учасників.

При створенні анкети можна обрати один із пропонованих типів питань, наприклад прапорці, Так/Ні, текстова чи числова відповідь, оцінка (шкала).

Наприклад, для шкали можна заповнити такі параметри питання:

Шкала може містити від 3 до 5 можливих значень, далі вказуємо текст питання, варіанти відповідей, під якими — текстові відповідники елементів шкали.
Таким чином можна додати потрібну кількість запитань та сформувати анкети, за допомогою яких учасники курсу зможуть фіксувати свій прогрес у досягненні очікуваних результатів навчання.

Анкети мають досить корисну можливість доступності на кількох курсах. Для цього при створенні нової анкети можна вказати, що створюється новий вміст, або використовується існуюча анкета чи загальнодоступна:

 Таким чином можна укласти анкети, що стосуються набуття компетентностей у різних курсах, і збирати результати в єдину статистичну базу.
Анкета може бути діяльністю, що оцінюється (за фактом її заповнення), можна налаштовувати кількість відповідей від кожного учасника (якщо це відстеження прогресу, то для того, щоб можна було фіксувати його зміну — потрібно дозволити багатократні відповіді), сповіщення про заповнення анкети, розгалуження структури анкети (наступні питання залежать від відповідей на попередні) і т.д.

Недоліком такого способу відстеження прогресу досягнення очікуваних результатів навчання є відсутність зв’язку з діяльностями курсу.

 

Бейджі (відзнаки)

На відміну від двох попередніх модулів, бейджі https://docs.moodle.org/33/en/Badges призначає викладач, а не слухач самостійно. Для кожної відзнаки потрібно вказати назву (унікальну), опис, завантажити зображення та вказати, хто може видавати відзнаку (за певними умовами чи ролями у системі).

Бейджі можуть діяти на рівні сайту чи окремого курсу. У профілі користувача відображаються його відзнаки:

Бейджі є частиною принципу ігрофікації навчання і сприяють зацікавленню та підтримці інтересу. Візуалізація досягнень може бути гарним стимулюючим фактором, проте, у системі Moodle немає можливості вказувати поточний прогрес із досягнення тої чи іншої відзнаки — тобто користувач побачить досягнення уже після призначення бейджу, а не як очікуваний результат навчання.

Таким чином, для відстеження набуття компетентностей та досягнення очікуваних результатів навчання можна використати різні інструменти, доступні в системі Moodle.
Зручним для цього є позначення виконання діяльності, що можна використати самостійно, або в поєднанні з модулем компетентностей. Контрольний список дає змогу позначити досягнення певного очікуваного результату, тоді як Анкета дозволяє вказати ще й рівень цього досягнення. Бейджі можуть призначатись викладачем курсу для відзначення зусиль учасників, наприклад після досягнення ними певного результату або набуття компетентності.