Семінар у Moodle

Назва навчального ресурсу «Семінар», на жаль, дуже невдало відображає зміст роботи, передбачений цією діяльністю. Оригінальний англійський термін Workshop також не розкриває сутності завдання. Тож не дивно, що цей елемент застосовується достатньо рідко і детально не описується. Проте, це надзвичайно корисний тип діяльності, зокрема при організації дистанційного навчання для великих груп слухачів — коли учасники курсу мають змогу оцінити роботи своїх колег згідно із розробленими критеріями.

Передусім варто зазначити, що цей інструмент належить до модулів діяльностей, тобто передбачає підготовку учасниками курсу певного завдання (документа, презентації тощо), котре буде оцінюватись іншими учасниками курсу згідно із критеріями, визначеними вчителем. Таке оцінювання є анонімним, тобто учень не бачить, чию саме роботу він оцінює. Можливо також передбачити оцінювання власної роботи учнем.

Таке взаємне оцінювання стимулює більш відповідальне  виконання роботи, дозволяє побачити її сильні та слабкі сторони, порівняти свою роботу з іншими та визначити шляхи її вдосконалення.

Учні спершу насторожено ставляться до такого типу оцінювання, побоюючись несправедливих оцінок. Проте практика показує, що учні можуть досить об’єктивно оцінити роботи, якщо мають достатньо чіткі критерії, котрі виключають надмірну суб’єктивність.

У завданні типу Семінар передбачено кілька етапів роботи:
1) Етап налаштувань, в межах якого вчитель може змінювати налаштування, спосіб та форми критеріїв оцінювання. Учні за цей час виконують передбачене вправою завдання

2) Етап здачі робіт. Учні зможуть надсилати виконані роботи (в межах визначеного періоду). На завершення цього етапу вчитель розподіляє роботи для оцінювання.

3) Етап оцінювання. Кожен учень, який здав роботу, отримує перелік робіт, які він має оцінити відповідно до наданих критеріїв. Йому потрібно завантажити файл з роботою, яку слід оцінити, і проставити відповідні позначки у формі оцінювання.

4) Етап розрахунку балів. Протягом цього етапу учні не можуть змінювати свої роботи чи оцінювати роботи інших. Вчитель може переглянути бали, виставлені учнями, і при потребі внести корективи чи коментарі. Проте, у загальному випадку, розрахунок балу виконується автоматично.
5) Етап закриття, коли отримані бали переносяться у журнал оцінювання. При цьому окремо фіксується бал за виконання роботи, та бал за оцінювання інших робіт.

Етап налаштувань: задаємо загальний опис діяльності, варто докладно описати процес, який очікує учнів на кожному з етапів роботи. Також можна вказати кількість балів, які відводяться на безпосередньо виконання роботи та оцінювання інших робіт.

Існує кілька стратегій оцінювання: накопичувальне (коли бали, отримані за певними критеріями, додаються з урахуванням їхньої ваги; крім балів можна додавати й коментарі як для кожного аспекту, так і до роботи загалом), коментарі (можна отримати не бали за критеріями, а лише коментарі; доцільно виконувати для проектів, які не стільки потрібно оцінити, скільки зібрати відгуки про них), кількість помилок (критерії визначаються у вигляді Так/Ні, і загальний бал обчислюється з урахуванням кількості негативно оцінених критеріїв; аспектам можна призначати різну вагу; таке оцінювання вважається дещо легшим для молодших слухачів дистанційних курсів), рубрика (виділяються критерії, які можна розмістити у вигляді сітки чи списку, але без можливості коментування цих аспектів).
Також можна запропонувати слухачам оцінювати власну роботу.
Існує можливість показати тренувальне оцінювання — коли вчитель завантажує зразок роботи і зразок виконаного оцінювання відповідно до вибраної стратегії.

Заданий опис завдання буде доступним для учнів перед тим, як вони зможуть здавати роботи. Тут можна розмістити заготовки, інструкції та вказівки до виконання роботи, також доцільно продублювати ці вказівки й для наступного етапу здачі робіт.

На цьому ж етапі вчитель має визначити критерії оцінювання роботи за аспектами: для кожного можна задати опис, максимальний бал за вибраною шкалою та вагу в фінальній оцінці. Таких критеріїв можна задати довільну кількість.

Після того, як роботу виконано і завантажено на сайт, можна переводити завдання у режим розподілу робіт між учнями для виконання оцінювання.

Вчитель при цьому бачить загальну інформацію про стан здавання робіт учнями. Можна дозволити запізнілу здачу роботи, коли учень має можливість завантажити файл уже після того, як всі група перейшла на наступний етап роботи з цією діяльністю.

На етапі оцінювання учень бачить вказівки, написані вчителем та перелік робіт, які він має перевірити:

Потрібно завантажити файл собі на комп’ютер, переглянути його та вказати, на скільки балів оцінено кожен із аспектів, визначених на формі:

Етап розрахунку балів передбачає вибір способу розрахунку балів: поблажливо чи строго, виходячи із максимально можливої оцінки тощо. Перерахунок балів можна виконувати кілька разів — поки що ці результати доступні лише для викладача.

Розподіл робіт для перевірки можна виконувати вручну, випадковим чином чи в залежності від часу здавання робіт. Можна дозволити виконувати оцінювання навіть для тих учасників курсу (групи), які не здали власної роботи (наприклад, якщо ці діяльності відбувались на різних уроках і учень був відсутній на першому із них). Також тут можна включити оцінювання власної роботи.

У результаті застосування налаштувань буде обчислено бали для кожного учасника: за роботу і за оцінювання. Вчитель бачить, які роботи оцінював кожен учасник, а також хто оцінював роботу даного учасника.

Закриття семінару означає, що обчислені бали будуть перенесені в журнал курсу, а оцінки будуть доступні учасникам.

Варто зауважити, що в журнал окремо заносяться оцінки за саму роботу та за коректність оцінювання (наскільки оцінка даного учасника відрізняється від оцінки, яку отримала робота від інших учасників)

Серія «Дистанційний курс у Moodle — швидкий старт»

1) Реєстрація сайту на gnomio.com
2) Створення курсу в системі Moodle
3) Завдання та спілкування у дистанційному курсі Moodle
4) Тести у дистанційному курсі Moodle 
5) Семінар у Moodle