Траекторії навчального курсу

Один дистанційний курс може вивчатись різними категоріями користувачів, для яких призначені різні розділи курсу. Наприклад, розглянемо курс інформатики для 6 класу на http://dystosvita.mdl2.com/, де він пропонується за двома різними програмами, затвердженими МОН: для ЗНЗ та ЗНЗ з поглибленим вивченням окремих предметів природничо-математичного циклу. Якщо проаналізувати ці програми, можна побачити, що деякі теми є схожими за змістом, проте відрізняються за кількістю годин; деякі теми вивчались у 5 класі за однією програмою, тож у 6му вже вивчається їхнє продовження з іншим змістом, тоді як тема із такою ж назвою для іншої програми має абсолютно інше наповнення. Все це спричиняє певні труднощі при формуванні дистанційного курсу, який необхідно пристосувати під різні програми.


Так, тема Алгоритмізація та програмування у програмі для математичних закладів є продовженням однойменної теми, з початком вивчення у 5 класі; тоді як тема Алгоритми та виконавці для загальноосвітніх закладів є вступом до цього розділу. Аналогічна ситуація з темами Опрацювання тексту та Текстовий процесор. У свою чергу тема Комп’ютерні презентації вивчалась учнями ЗНЗ у попередньому класі, а для учнів математичного напрямку це новий матеріал. Теми із схожими назвами Поняття операційної системи та Операційна система вивчаються протягом різної кількості годин та мають різний зміст. У цьому складно розібратись і легко заплутатись й вчителеві, не говорячи про учнів дистанційного курсу, тим більше шестикласникам, котрі ще не надто впевнено володіють навичками навігації в онлайновому курсі.

 
Навчальні програми з інформатики для 6 класу

Тому, для уникнення плутанини, варто скористатись засобами обмеження доступності навчальних ресурсів системи дистанційного навчання Moodle.

Перший спосіб обмежити доступність певного ресурсу чи розділу полягає у прихованні його від учнів. Це одне із базових налаштувань будь-якого елемента у системі дистанційного навчання. Проте у цьому випадку ресурс буде прихованим для усіх учнів курсу, що не завжди є виправданим.
 

Приховання ресурсу для всіх користувачів

Тому можна налаштувати обмеження доступності будь-якого ресурсу чи розділу курсу, яке буде залежати від часу, приналежності учня до певної групи, його успішності, виконання деяких попередніх завдань чи заповнення полів профілю користувача або й комбінації даних умов.

Налаштування обмежень доступності ресурсу 
  Умови обмежень доступу до ресурсу

У результаті користувач зможе отримати доступ до даного ресурсу лише при виконанні зазначених умов. Так, в курсі інформатики для 6 класу всі користувачі з групування Сихівська (воно у свою чергу може містити кілька груп учнів) мають доступ до теми Операційна система, і не мають доступу до тем Алгоритми та виконавці та Поняття операційної системи — відповідно до навчальної програми свого закладу. Користувач із правами вчителя має доступ до усіх ресурсів курсу, незалежно від обмежень доступності.

 Обмеження доступності розділів курсу

Ще один засіб контролювання доступності називається виконанням діяльності. Цю можливість можна увімкнути у параметрах курсу як відстеження завершення виконання, після чого відповідний розділ налаштувань з’являється для всіх ресурсів курсу. Показник виконання діяльності можна встановлювати вручну або автоматично, після перегляду ресурсу, здачі файлу або отримання оцінки за роботу:

Налаштування показника виконання діяльності

Поряд із ресурсами, для яких задане відстеження виконання з’являються квадрати-бланки, котрі заповнюються учнями вручну або системою автоматично:

  Показ навчального ресурсу Пошук інформації 2 відбувається лише після виконання завдання  Пошук інформації 1

Таким чином доступ до ресурсів курсу відкривається поступово. Якщо курс насичений матеріалами та завданнями, такі налаштування дозволять зробити його структуру легшою для орієнтування та доступнішою для користувачів-початківців, а також сформувати різні траекторії навчання.