Стандарт інформатичної освіти (початкова школа)

У липні 2017 року для громадського обговорення представлено проект нового державного стандарту початкової загальної освіти, і зокрема, інформатичної освіти, що має реалізуватись у 2-4 класах початкової школи.


У стандарті початкової інформатичної освіти виділено 5 тематичних розділів:

 1. Я у світі інформації
 2. Моя цифрова творчість
 3. Комунікація і співпраця
 4. Я і цифрові пристрої
 5. Етика та інформаційна безпека

А також наступні вміння, об’єднані за загальними цілями вивчення інформатики у початковій школі:

 1. Досліджую інформаційний світ навколо себе
 2. Знаходжу, подаю, перетворюю, аналізую та зберігаю дані різних типів
 3. Добираю об’єкти для створення моделей
 4. Критично оцінюю інформацію з різних джерел
 5. Розробляю та реалізовую алгоритми
 6. Створюю та налагоджую програмні проекти
 7. Розробляю модульні проекти
 8. Опрацьовую та створюю інформаційні продукти з використанням даних різних типів
 9. Співпрацюю в команді для створення інформаційного продукту
 10. Використовую широкий спектр цифрових пристроїв
 11. Організовую власне інформаційне середовище
 12. Спілкуюся, навчаюся та співпрацюю в мережах
 13. Відповідально використовую ІТ у повсякденному житті, захищаю себе та свій інформаційний простір
 14. Дотримуюся норм соціальної, міжкультурної та міжособистісної взаємодії
 15. Дотримуюся норм правової взаємодії

Кожне із цих вмінь деталізоване на рівні 2 та 4 класів у вигляді загальних очікуваних результатів навчання.

Загальні очікувані результати
Уміння
1–2 кл.
3–4 кл.
1. Знаходження, подання, перетворення, аналіз, узагальнення та систематизація даних, критичне оцінювання інформації для розв’язання життєвих проблем
1.1
Досліджую інформаційний світ навколо себе
Класифікую інформацію за видами та способом отримання різними органами чуття
Спостерігаю і пояснюю основні інформаційні процеси у близькому для себе середовищі ( дім, школа, вулиця)
1.2
Знаходжу, подаю, перетворюю, аналізую та зберігаю дані різних типів 
Розрізняю та фіксую дані, аналізую та впорядковую прості послідовності
Знаходжу інформацію, зберігаю дані на цифрових носіях, перетворюю інформацію з однієї форми в іншу за допомогою поданих шаблонів, порівнюю різні способи представлення інформації, аналізую та впорядковую послідовності
1.3
Добираю об’єкти для створення моделей
Визначаю об’єкти, їх властивості та значення властивостей за підтримки вчителя/ вчительки. Розрізняю моделі та їх відповідники у реальному світі, створюю прості моделі
Класифікую об’єкти за їх властивостями, зіставляю ознаки моделей реального і цифрового світу, аналізую вплив подій на властивості, досліджую об’єкти за допомогою створених моделей
1.4
Критично оцінюю інформацію з різних джерел
Розрізняю правдиві та неправдиві твердження, здобуті з різних джерел
Висловлюю припущення про достовірність інформації, отриманої з цифрових джерел, розрізняю факти і судження
2. Створення інформаційних продуктів та програм для ефективного розв’язання проблем, творчого самовираження
2.1
Розробляю та реалізовую алгоритми
Створюю план дій, знаходжу приклади повторення та виконання дій за умовами у повсякденній діяльності, близькому для мене середовищі
Складаю алгоритми (зокрема для власної чи групової діяльності) із послідовних дій, умов, повторень, зокрема для обробки подій
2.2
Створюю та налагоджую програмні проекти
Складаю простий план із точних та однозначних вказівок дій для виконавців, виявляю в ньому помилки, оцінюю відповідність очікуваному результату
Створюю за планом або алгоритмом прості програми та налагоджую їх; прогнозую та формулюю очікуваний результат створеної програми
2.3
Розробляю модульні проекти
Складаю ціле із запропонованих частин, пояснюю, як заміна окремих частин приводить до іншого цілого
Розбиваю задачі на прості, які реалізовуються окремими інструкціями чи послідовністю інструкцій і навпаки (компоную)
2.4
Опрацьовую та створюю інформаційні продукти з використанням даних різних типів
Використовую готові та створюю прості інформаційні продукти (текст, зображення, звуки) для отримання, передавання інформації або представлення власних ідей, результатів діяльності
Створюю інформаційні продукти, поєднуючи текст, зображення, звук тощо для представлення ідей та/ або результатів діяльності
2.5
Співпрацюю в команді для створення інформаційного продукту
Самостійно та відповідально виконую окреслені завдання; працюю в команді з іншими для досягнення спільної мети 
Регулюю та пояснюю власний внесок у спільний результат роботи команди, коментую успішні та невдалі кроки у процесі роботи
3. Використання інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач
3.1
Використовую широкий спектр цифрових пристроїв
Використовую цифрові пристрої у близькому мені середовищі (дім, школа, вулиця) та пояснюю їх призначення 
Обираю цифрове середовище, пристрої, засоби для вирішення життєвої задачі/ проблеми, пояснюю свій вибір
3.2
Організовую власне інформаційне середовище
Організовую власне робоче місце з допомогою дорослих; розпізнаю та описую прості проблеми та збої, які виникають у роботі, звертаюся  за допомогою та підтримкою
Налаштовую для власних потреб відповідне програмне середовище; визначаю за допомогою правильної термінології збої у роботі доступних цифрових пристроїв, усуваю прості несправності
3.3
Спілкуюся, навчаюся та співпрацюю в мережах
Використовую цифрові пристрої, технології та мережі для доступу до інформації  та спілкування
Співпрацюю та спілкуюся в захищених мережах для обміну думками, виконання спільних завдань, пошуку інформації та навчання
4. Усвідомлення наслідків використання ІТ для себе, суспільства, довкілля та сталого розвитку, дотримання етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії
4.1
Відповідально використовую ІТ у повсякденному житті, захищаю себе та свій інформаційний простір
Дотримуюся правил безпечної роботи; захищаю свій інформаційний простір; розповідаю про проблеми батькам, учителеві/ учительці
Відповідально використовую технології для власної безпеки, регулюю власний час роботи з цифровими пристроями, обговорюю різні наслідки використання ІТ у близькому для мене середовищі (школа, вулиця, дім тощо)
4.2
Дотримуюся норм соціальної, міжкультурної та міжособистісної взаємодії
Зважаю на технічні можливості цифрових пристроїв для спілкування (безпосередньо та в мережі), зокрема з людьми з особливими потребами та іншої культури, поважаю приватність повідомлень
Добираю належні засоби для спілкування з іншими людьми, зокрема з людьми з особливими потребами та іншої культури – безпосередньо та через Інтернет; беру до уваги власний цифровий слід, який залишаю он-лайн.
Рекомендую цікаві та безпечні сайти своїм друзям
4.3
Дотримуюся норм правової взаємодії
Не списую і не даю списувати. Дотримуюся правил використання чужих творів
Відвідую тільки корисні для мене сайти, зазначаю авторство власних робіт, виявляю повагу до авторства в учнівській творчості

Кожен із очікуваних результатів навчання далі деталізується у конкретних очікуваних результатах навчання, що утворюють основу освітньої програми, і далі — навчальної.

Зауваження та пропозиції можна до 15 серпня 2017 року надсилати за електронними адресами зі сторінки http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2017.html