Moodle Big Data

Засоби дистанційної освіти дозволяють не лише організувати процес навчання, але й надають докладну статистичну інформацію про цей процес. І у процесі забезпечення подачі матеріалів, обміну повідомленнями, коментування завдань чи проходження тестів, платформа Moodle акумулює дані про усіх користувачів та їхні взаємодії з системою. Ці дані можна (і потрібно) використовувати як для оцінювання навчальних досягнень слухачів курсів, так і для аналізу ефективності процесу викладання та корекції методик, якщо у цьому є необхідність.

Існують як стандартні звіти про активність відвідування веб-ресурсу, взаємодію з окремими навчальними модулями, статистичний аналіз тестів чи завдань SCORM, а також додаткові інструменти звітування, доступні для адміністратора системи (з можливістю делегування права створення та перегляду звітів викладачам), наприклад модуль конфігураційних звітів Configurable reports.

У меню Керування сайтом / Користувачі / Облікові записи / Список користувачів можна переглянути не просто список користувачів системи, але й дату їх останнього відвідування, а клацнувши на імені користувача, можна побачити докладнішу інформацію.

Так, на цій панелі можна побачити інформацію про курси, на які зараховано користувача, дані про перший та останній вхід на сайт, ІР-адреса доступу, а також список звітів, повідомлення форумів, нотатки, дописи блогу тощо.

Звіт про усі події користувача з датами, назвами курсів та їх конкретних елементів, тип взаємодії (переглянуто курс, здано роботу, завантажено файл, переглянуто модуль тощо), а також ІР-адреса користувача у кожному сеансі роботи:

У кожному курсі є власна статистика відвідування та взаємодії з елементами курсу. У блоці Керування курсом є розділ звітів з такими елементами:
Закінчення курсу — використовується, якщо у курсі визначено критерії його завершення (наприклад, успішне проходження усіх тематичних тестів)
Події — повний журнал подій курсу (наприклад, можна побачити, чи відкривав той чи інший користувач сторінку із завданням чи навчальним матеріалом, коли, на який час і т.д.)
Останні події — взаємодії з курсом протягом останньої доби
Звіт про діяльність — кількість взаємодій з різними елементами курсу та час останнього перегляду:

Участь на курсі — за окремими елементами курсу, за деякий період часу, для різних категорій та груп користувачів
Звіт проходження — створюється для діяльностей, які можна позначати виконаними вручну чи автоматично
Статистика — загальна кількість взаємодій з елементами курсу за різними категоріями користувачів, об’єднана за тижнями:

Завдання типу Тест мають власну статистику, не лише оцінок, отриманих користувачами за тест, але й додаткові дані, які дозволяють зробити висновок про валідність тесту. У журналі оцінювання курсу вчитель бачить лише підсумкові оцінки кожного учня за тест, і цього достатньо для обліку успішності, а у результатах тестування можна побачити відповіді на кожне із питань тесту та кількість часу, які учень витратив на це тестування:

 Внизу будується діаграма розподілу слухачів курсу за балами, отриманими за цей тест:

У розділі Статистика блоку Керування тестом можна побачити деякі психометричні характеристики тесту, за якими можна робити висновки про його валідність (загалом, і для конкретної групи слухачів). Наприклад, у даному випадку асиметрія та ексцес є від’ємними, тож результати тестування завищені, тест легкий, але має хорошу розподільну здатність. Варто ускладнити завдання або задати оцінювання за середньою чи першою спробою (а не за кращим результатом), якщо метою є валідизація тесту.

 Далі подана тестологічна інформація по кожному питанню (що досить цікаво, питання 7,8,9 є достатньо схожими за своїм змістом та областю навчального матеріалу, який охоплюють, але мають різні психометричні показники):

І нижче показана діаграма успішності та ефективності розрізнення за кожним із питань тесту.

Якщо інформаційним результатом традиційної контрольної роботи є узагальнення успішності за цю роботу загалом по класу (на рівні, доступному в журналі успішності Moodle), то дані, доступні в дистанційній системі, дозволяють виконати значно глибший аналіз. Наприклад, можна порівняти успішність виконання першої та останньої спроби тесту, що свідчитиме про інформативність пояснень вчителя та результативність самостійного навчання, тобто окрім функції оцінювання тест може виконувати навчальну функцію, з чітким відстеженням ефективності такого навчання.

Але крім цих стандартних інструментів, існує додатковий модуль, що називається Configurable reports (Конфігураційні звіти), який дозволяє створити власні звіти з показом довільної інформації з бази даних системи Moodle.У попередніх версіях цей модуль потребував укладання запитів мовою SQL, що могло завдавати труднощів не-технічним адміністраторам систем дистанційного навчання. Зараз плагін може використовуватись користувачем, який не володіє мовою SQL, хоча її знання значно розширює спектр вирішуваних задач.

Цей модуль можна встановити з бази модулів блоку Керування сайтом / Модулі / Встановлення модулів. Попередня реєстрація на сайті https://moodle.org/ дозволить встановити цей модуль (і багато інших) простим клацанням кнопки Install now на сторінці https://moodle.org/plugins/block_configurable_reports

Після встановлення цього модуля можна додати блок CONFIGURABLE REPORTS на сторінку курсу, чи головну сторінку сайту та клацнувши посилання Manage reports у цьому блоці, налаштувати зміст та вигляд потрібного звіту. Адміністратор може створити шаблони звітів, які показуватимуться викладачам на сторінках їхніх курсів, а також може надати право створення власних звітів.

Для створення звіту потрібно вказати його назву, доступність, експорт результатів та тип:
— звіт курсів — з інформацією про курси;
— звіт категорій — дані за групами курсів, або категоріями;
— звіт користувачів — про діяльність користувачів у курсі;
— часовий звіт — звіт курсу чи користувача за часовими рамками;
— звіт SQL — створення SQL-запитів до бази даних системи (потребує знання чи, принаймні, розуміння принципів роботи баз даних та мови SQL).

Наприклад, якщо потрібно дізнатись наповнюваність усіх курсів у системі, можна зайти на кожен курс, переглянути дані про учасників та скласти відповідний звіт вручну, або скористатись описаним модулем для отримання Excel-файлика з усією інформацією за кілька хвилин.
У даному випадку потрібен звіт курсів, який буде експортовано у формат xls:

На закладці Columns (Стовпці) можна налаштувати показ окремих стовпців із загальної бази даних системи — у даному випадку це поля курс з даними про назви курсів, користувачі та перегляди діяльностей з даними із статистики курсів.

Додаючи поле певної області (дані про курс, статистика курсу, бали курсу тощо) можна обрати конкретні дані, які мають відображатись:

На закладці Conditions (Умови) можна задати обмеження, які мають задовільняти елементи для відображення у звіті, наприклад, приналежність курсу до певної категорії, часовий діапазон тощо:

Можна також вказати впорядкування звіту за певним стовпцем (Ordering), додати фільтрацію (Filters), змінити шаблон показу звіту (Template), виконати обчислення підсумкових характеристик: найбільшого, найменшого, середнього значення, суми (Calculations), а також обрати діаграму для показу в звіті (Plot).

Зрештою можна переглянути звіт View report та завантажити його в обраному форматі:

Існує також попередньо створений список звітів у форматі SQL, якими можна скористатись (скопіювати, і, при потребі, змінити), щоб отримати, наприклад, кількість ресурсів певного типу в кожному курсі, порівняти активність курсів чи внесок окремих вчителів у курс тощо https://docs.moodle.org/31/en/ad-hoc_contributed_reports
Досвід використання модуля для формування звітів з наповнення курсів описано тут: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=99