Розширення (сценарії) для GoogleDrive

Сервіси GoogleDrive можна використовувати у найрізноманітніших навчальних ситуаціях та завданнях. Проте, крім стандартних можливостей, існують розширення, які полегшують виконання складніших операцій, роблячи роботу вчителя легшою та швидшою.
Розглянемо два розширення для документів Google: Flubaroo — підготовка перевірки тестових завдань на основі форми, а також розподіл документів Google для учнів та збирання результатів їхньої роботи — Doctopus. Зазвичай ці задачі вимагають виконання численних операцій, використання формул різної складності і т.д. Спеціальні розширення, які можна встановити з галереї сценаріїв дозволяють спростити цей процес.

 

Розглянемо розширення Doctopus, призначене для роздачі заготовки-шаблону для учнів, а також відслідкування результатів їхньої роботи. Детальніша інформація про дане розширення розміщена на сайті http://www.youpd.org/doctopus.
Для початку його потрібно активувати для електронної таблиці. В меню Вставити — Сценарій знаходимо сценарій Doctopus

Далі необхідно запустити установку сценарію для документа. Цей процес складається з чотирьох етапів, на яких потрібно:
1) Вказати список учнів та їх електронних скриньок (на них буде відкрито доступ для редагування документа), а також віднести учнів до однієї з груп (якщо потрібно організувати спільну роботу над документом). На цьому ж етапі можна визначити режим роботи: груповий проект, індивідуальна робота, лише перегляд спільного документа вчителя тощо.

 2) На другому етапі вибираємо один з документів свого диска Google, який потрібно поширити.

3) Третій крок дозволяє налаштувати збирання робіт. Вчитель визначає, у яку папку розмістити зібрані роботи, а також принцип їх називання (прізвище учня, назва групи тощо).

4) На останньому етапі перевіряємо налаштування та запускаємо скрипт на виконання.

В результаті роботи такого сценарію відбувається розсилання (надання доступу) до вказаного документа (або його копій) визначеним електронним адресам Google. Вчитель отримує посилання на усі такі документи, з інформацією про час останніх змін та можливістю коментування та оцінювання робіт.

Такий сценарій значно полегшує надання доступу і подальший контроль виконання завдання, проте потребує наявності облікових записів Google в учнів (хоча, можна скористатись й одним спільним обліковим записом, якщо немає індивідуальних).

Наступне корисне розширення Flubaroo (детальніша інформація на сайті http://www.flubaroo.com/) — автоматична підготовка тесту з форми на GoogleDrive. До створеної форми сценарій підключається аналогічно, через Галерею сценаріїв:

У меню з’являється додатковий пункт  Flubaroo, який дозволяє за кілька кроків налаштувати оцінювання. Спершу потрібно «пройти тест», як мінімум, двічі, причому одна із спроб повинна містити лише правильні відповіді (еталон).
На першому етапі потрібно вибрати, які поля є ідентифікаторами учнів (прізвище, клас), а також кількість балів за кожну з відповідей. На другому кроці потрібно вказати еталонний варіант відповідей. 
В результаті роботи скрипта до книги додається окремий аркуш, що містить інформацію: максимальна кількість балів, середній бал, кількість проходжень тесту, бали, отримані кожним учнем (разом із кількістю його спроб), бали за кожне із питань, а також кількість правильних відповідей по кожному із питань тесту (дозволяє оцінити його валідність).
Якщо тест проходили після такого оцінювання, необхідно оновити аркуш (меню Flubaroo- Regrade Assignment), що потребує повторного призначення полів та балів за відповіді.
Також передбачена можливість побудови діаграми успішності, та розсилання результатів тестування (якщо на формі передбачене поле для введення електронної адреси учня).